Nasi lekarze


lekarz

Publikacja profili lekarskich w naszym portalu niezależnie, w wersi jawnej, czy też anonimowej, opcjonalnie z zamieszczeniem prezentacji video, to idealny nowoczesny sposób na bezpośrednie dotarcie do szerokiego grona naszych partnerskich Klinik, osób zainteresowanych zatrudnieniem lekarza, względnie personelu medycznego, z zaoszczędzeniem kosztownego czasu i pięniedzy, których ciągle brak ...

Naszych lekarzy proponujemy i prezentujemy w Niemczech decydentom i ordynatorom klinik, szpitali, instytucji medycznych, w każdy kolejny poniedziałek w formie specjalnego docelowego Newslettera, pozwalającego na szybkie efektywne przeprowadzenie procesu rekrutacji z uwzględnieniem zapotrzebowania i preferencji przyszłego pracodawcy. Przykładowo, Klinika Okulistyczna otrzymuje od nas wyłącznie lekarzy zainteresowanych okulistyką, Radiologia, radiologów, itd.

Prezentowany profil zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczace lekarza oraz jego aktualnego poziomu wykształcenia. System pozwala dodatkowo na pobranie anonimowego formularza personalnego w formacie PDF ze wszystkimi istotnymi danymi osoby szukającej pracy.

Wersja anonimowa, bez zdjęcia osoby zainteresowanej umożliwia również adekwatne zaprezentowanie jej osiągnieć na stronie głównej naszego serwisu w sposob czytelny i łatwo dostępny dla potecjalnych pracodawców z jednoczesnym zachowaniem anonimowości lekarza.

HonorarArzt.de to też aktywne, ofensywne pośrednictwo, Headhunting zajmujący się pozyskiwaniem potencjalnych pracowników, finalnie pośrednictwem najbardziej wartościowych kandydatów dla docelowych klinik wg. wcześniej ustalonych kryterii rekrutacyjnych.

Nasi lekarze reprezentują zróżnicowany stopień wyksztalcenia od Rezydenta po Ordynatora Kliniki/Oddziału, jak również różnorodny wachlarz specjalizacji od Anestezjologii po Chirurgię Wisceralną.

Jeśli wiesz kogo potrzebujesz, rozpocznij wyszukiwanie w HonorarArzt.de. Przeglądając profile zwrócie proszę Państwo uwagę na opcjonalnie zamieszczone prezentacje video, są bardzo ciekawe! Jeśli nasz kandydat wstępnie odpowiada Państwa rekrutacyjnym wymogom, udostępnimy Wam za zgodą lekarza bezpłatnie i bez zobowiązań indywidualny, unikalny kod dostępu do szczegółowej dokumentacji rekrutingowej naszego lekarza. Proste, mówisz i masz!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej podstrony w wersji niemieckiej: Nasi Lekarze